Nỗ lực vượt bậc, thầy cô lặn lội vào thôn bản dắt học sinh đến trường khai giảng