Buổi khai giảng khác biệt ở trường nơi biên giới

Đây là một ngôi trường đặc biệt nơi biên giới Quảng Bình. Ảnh: Trần Ánh Dương
Đây là một ngôi trường đặc biệt nơi biên giới Quảng Bình. Ảnh: Trần Ánh Dương
Đây là một ngôi trường đặc biệt nơi biên giới Quảng Bình. Ảnh: Trần Ánh Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top