Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Buổi khai giảng khác biệt ở trường nơi biên giới

Đây là một ngôi trường đặc biệt nơi biên giới Quảng Bình. Ảnh: Trần Ánh Dương
Đây là một ngôi trường đặc biệt nơi biên giới Quảng Bình. Ảnh: Trần Ánh Dương