Xúc động hình ảnh hàng trăm học sinh miền núi đội mưa khai giảng bên bờ suối

Hàng trăm học sinh tại điểm trường Nậm Ngà xã Tà Tổng dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 bên bờ suối. Ảnh: Nguyễn Long Khánh
Hàng trăm học sinh tại điểm trường Nậm Ngà xã Tà Tổng dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 bên bờ suối. Ảnh: Nguyễn Long Khánh
Hàng trăm học sinh tại điểm trường Nậm Ngà xã Tà Tổng dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 bên bờ suối. Ảnh: Nguyễn Long Khánh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top