Những tòa nhà “chọc trời” ở Hà Nội nhuộm đỏ cờ hoa ngày 30.4

Những cư dân sống trong các tòa chung cư cũng hưởng ứng không khí mừng ngày thống nhất đất nước bằng việc treo cờ tổ quốc trước ban công.
Những cư dân sống trong các tòa chung cư cũng hưởng ứng không khí mừng ngày thống nhất đất nước bằng việc treo cờ tổ quốc trước ban công.