Những hy sinh thầm lặng của vợ một cựu binh cơ yếu

Vợ chồng cựu binh Nguyễn Huy Hiển bên đứa cháu nhỏ. Ảnh: Trần Tuấn
Vợ chồng cựu binh Nguyễn Huy Hiển bên đứa cháu nhỏ. Ảnh: Trần Tuấn
Vợ chồng cựu binh Nguyễn Huy Hiển bên đứa cháu nhỏ. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top