Và họ hy sinh trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến...

Học sinh TP.Tân An viếng các liệt sĩ trong dịp 30.4 hàng năm.
Học sinh TP.Tân An viếng các liệt sĩ trong dịp 30.4 hàng năm.
Học sinh TP.Tân An viếng các liệt sĩ trong dịp 30.4 hàng năm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top