Nhiều trường hợp nghi dùng giấy xét nghiệm giả qua chốt kiểm dịch Hải Dương

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện qua chốt. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện qua chốt. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện qua chốt. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương
Lên top