Nhiều giáo viên bỗng dưng bị chuyển trường: Để trường được anh hùng thời kỳ đổi mới?

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoằng Hoá (phải) và ông Bá - cán bộ tổ chức của phòng - đã không thể trả lời câu hỏi về căn cứ ban hành kế hoạch số 88. Ảnh: X.H
Ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoằng Hoá (phải) và ông Bá - cán bộ tổ chức của phòng - đã không thể trả lời câu hỏi về căn cứ ban hành kế hoạch số 88. Ảnh: X.H
Ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoằng Hoá (phải) và ông Bá - cán bộ tổ chức của phòng - đã không thể trả lời câu hỏi về căn cứ ban hành kế hoạch số 88. Ảnh: X.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM