Nhiều doanh nghiệp nợ chồng chất, BHXH Đà Nẵng quyết liệt thu hồi

Bảo hiểm xã hội làm việc với Công an Đà Nẵng về quy chế phối hợp xử lý các đơn vị nợ BHXH. Ảnh: H.L
Bảo hiểm xã hội làm việc với Công an Đà Nẵng về quy chế phối hợp xử lý các đơn vị nợ BHXH. Ảnh: H.L
Bảo hiểm xã hội làm việc với Công an Đà Nẵng về quy chế phối hợp xử lý các đơn vị nợ BHXH. Ảnh: H.L
Lên top