Bảo hiểm xã hội TPHCM:

Tăng cường phát triển người tham gia BHXH

Ngành BHXH phối hợp với Bưu điện TPHCM tuyên truyền BHXH tự nguyện. 
Ảnh: Nam Dương
Ngành BHXH phối hợp với Bưu điện TPHCM tuyên truyền BHXH tự nguyện. Ảnh: Nam Dương
Ngành BHXH phối hợp với Bưu điện TPHCM tuyên truyền BHXH tự nguyện. Ảnh: Nam Dương
Lên top