BHXH tỉnh Cà Mau rà soát chấn chỉnh thanh toán BHYT

Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top