Người dân phản ánh mùi khét liên tục bốc ra từ nhà máy thép

Người dân phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất bốc mùi khét gây ô nhiễm.
Người dân phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất bốc mùi khét gây ô nhiễm.
Người dân phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất bốc mùi khét gây ô nhiễm.
Lên top