Nhà máy thép Hòa Phát xả chất thải gây ô nhiễm môi trường?

Người dân phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát gây ô nhiễm khiến hàng loạt cây cối, hoa màu héo úa, chết rũ. Ảnh: T.C
Người dân phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát gây ô nhiễm khiến hàng loạt cây cối, hoa màu héo úa, chết rũ. Ảnh: T.C
Người dân phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát gây ô nhiễm khiến hàng loạt cây cối, hoa màu héo úa, chết rũ. Ảnh: T.C
Lên top