Người dân phải đi lại trên 7 lần mới giải quyết xong công việc tại cơ quan nhà nước

Một số địa phương có chỉ số cao về số lần đi lại giải quyết công việc của người dân, công chức gây phiền hà và gợi ý nộp thêm tiền. Ảnh: HN
Một số địa phương có chỉ số cao về số lần đi lại giải quyết công việc của người dân, công chức gây phiền hà và gợi ý nộp thêm tiền. Ảnh: HN
Một số địa phương có chỉ số cao về số lần đi lại giải quyết công việc của người dân, công chức gây phiền hà và gợi ý nộp thêm tiền. Ảnh: HN
Lên top