Trước thềm Hội nghị TW7, khóa XII:

Công tác cán bộ: Cần chấm dứt việc bổ nhiệm “thần tốc” lãnh đạo

Ông Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: XH
Ông Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: XH
Ông Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: XH
Lên top