Người dân có thể khai báo y tế qua "kênh" của Bộ Công an

Đại uý Trần Duy Hiển nói về điểm mới khi khai báo y tế qua hệ thống của C06 vừa xây dựng. Ảnh: P.D
Đại uý Trần Duy Hiển nói về điểm mới khi khai báo y tế qua hệ thống của C06 vừa xây dựng. Ảnh: P.D
Đại uý Trần Duy Hiển nói về điểm mới khi khai báo y tế qua hệ thống của C06 vừa xây dựng. Ảnh: P.D
Lên top