Hà Nội yêu cầu 100% trường học phải khai báo y tế điện tử, quét mã QR

Hà Nội yêu cầu 100% trường học phải khai báo y tế điện tử, quét mã QR. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Hà Nội yêu cầu 100% trường học phải khai báo y tế điện tử, quét mã QR. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Hà Nội yêu cầu 100% trường học phải khai báo y tế điện tử, quét mã QR. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Lên top