Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghiêm khắc xử lý các đối tượng hành hung nhà báo khi đang tác nghiệp