Nghiêm khắc xử lý các đối tượng hành hung nhà báo khi đang tác nghiệp