Nghệ An: Nước biển gần bờ đục ngầu do lũ đổ về, du lịch thất thu

Nước biển đục ngầu nên không có người tắm biển
Nước biển đục ngầu nên không có người tắm biển
Nước biển đục ngầu nên không có người tắm biển

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM