Nghệ An: Người dân thị xã Hoàng Mai ủng hộ gần 500 triệu đồng chống dịch

Các cô giáo trường mầm non Quỳnh Dỵ (TX Hoàng Mai) tranh thủ làm tấm che chống giọt bắn. Ảnh: VN
Các cô giáo trường mầm non Quỳnh Dỵ (TX Hoàng Mai) tranh thủ làm tấm che chống giọt bắn. Ảnh: VN
Các cô giáo trường mầm non Quỳnh Dỵ (TX Hoàng Mai) tranh thủ làm tấm che chống giọt bắn. Ảnh: VN
Lên top