Nghệ An: Vợ và con bệnh nhân COVID-19 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu - nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Nghệ An - vào điều trị. Ảnh: Thùy Anh
Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu - nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Nghệ An - vào điều trị. Ảnh: Thùy Anh
Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu - nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Nghệ An - vào điều trị. Ảnh: Thùy Anh
Lên top