50 trường hợp F1 ở Nghệ An có kết quả âm tính

Người dân được tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế để tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: T.T
Người dân được tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế để tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: T.T
Người dân được tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế để tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: T.T
Lên top