Nghệ An: Cửa hàng tạp hóa bốc cháy ngùn ngụt, thiệt hại 3,5 tỉ đồng

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an PCCC Nghệ An
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an PCCC Nghệ An
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an PCCC Nghệ An
Lên top