Thanh Hoá: Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, nhiều người phát tín hiệu cầu cứu

Lên top