Hải Phòng:

Ngăn chặn trục lợi từ việc tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Hải Phòng tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: UBNDHP.
Hải Phòng tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: UBNDHP.
Hải Phòng tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: UBNDHP.
Lên top