Nền tảng trực tuyến quản lý tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẵn sàng vận hành

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử có thể giúp người dùng đăng kí trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Diệu Linh.
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử có thể giúp người dùng đăng kí trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Diệu Linh.
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử có thể giúp người dùng đăng kí trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Diệu Linh.
Lên top