Muốn "việc nhẹ, lương cao", dễ gặp rủi ro khi tìm việc làm trên mạng

Nhiều lao động có nhu cầu tìm việc tại nhà trong mùa dịch. Ảnh: Phan Cúc
Nhiều lao động có nhu cầu tìm việc tại nhà trong mùa dịch. Ảnh: Phan Cúc
Nhiều lao động có nhu cầu tìm việc tại nhà trong mùa dịch. Ảnh: Phan Cúc
Lên top