Lao động về từ vùng dịch: Kiếm việc làm tạm ở quê, mong hết dịch để trở lại

Người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần may xuất nhập khẩu Tân Định. Ảnh: Hưng Thơ.
Người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần may xuất nhập khẩu Tân Định. Ảnh: Hưng Thơ.
Người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần may xuất nhập khẩu Tân Định. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top