Hàng nghìn lao động ở Hoà Bình được hỗ trợ, tư vấn việc làm

Hàng chục nghìn người lao động ở Hòa Bình được hỗ trợ giải quyết việc làm. Ảnh: Minh Chuyên.
Hàng chục nghìn người lao động ở Hòa Bình được hỗ trợ giải quyết việc làm. Ảnh: Minh Chuyên.
Hàng chục nghìn người lao động ở Hòa Bình được hỗ trợ giải quyết việc làm. Ảnh: Minh Chuyên.
Lên top