Mưa lũ khiến đường sá vùng Tây Bắc tan nát ra sao?