Mưa lớn khiến nhiều địa bàn của Hà Giang ngập sâu trong nước