Mưa lớn ở Sơn La, một chiến sĩ công an gặp nạn, tử vong