Mưa dông sẽ kéo dài đến bao giờ?

Mưa dông sẽ diễn ra nhiều nơi trong 2-3 ngày tới. Ảnh: P.V
Mưa dông sẽ diễn ra nhiều nơi trong 2-3 ngày tới. Ảnh: P.V
Mưa dông sẽ diễn ra nhiều nơi trong 2-3 ngày tới. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM