Một thanh niên nghi rơi từ tầng 2 khu cách ly xuống đất tử vong

Khu Cách ly tập trung ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh -  nơi có người cách ly tử vong. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu Cách ly tập trung ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - nơi có người cách ly tử vong. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu Cách ly tập trung ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - nơi có người cách ly tử vong. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top