Thầy lang “nổ” chữa khỏi ung thư từ nặng tới nhẹ!

Thầy lang Nguyễn Bá Nho.
Thầy lang Nguyễn Bá Nho.