Một số mục tiêu giãn cách chưa đạt, Hà Nội làm gì trong 15 ngày tiếp theo?

Lên top