Lùi thời gian cải cách tiền lương sang tháng 7.2022: Có thời gian đổi mới

Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2022 thay vì từ ngày 1.7.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2022 thay vì từ ngày 1.7.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2022 thay vì từ ngày 1.7.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top