Đề xuất chưa tăng lương cơ sở: Lộ trình cải cách tiền lương sẽ chậm lại

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Trần Vương
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Trần Vương
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Trần Vương
Lên top