Loạt bài về lợn mặc áo phao vượt sông đạt giải C Báo chí tỉnh Quảng Trị

Lợn tập kết trên sông Sê Pôn ở phía biên giới Lào chờ thời cơ vận chuyển vào nội địa Việt Nam vào tháng 6.2020. Ảnh: TH.
Lợn tập kết trên sông Sê Pôn ở phía biên giới Lào chờ thời cơ vận chuyển vào nội địa Việt Nam vào tháng 6.2020. Ảnh: TH.
Lợn tập kết trên sông Sê Pôn ở phía biên giới Lào chờ thời cơ vận chuyển vào nội địa Việt Nam vào tháng 6.2020. Ảnh: TH.
Lên top