Mặc áo phao cho... lợn vượt sông thẩm lậu từ Lào về nội địa

Lợn được tập kết bên kia sông Sê Pôn để đợi thời cơ thẩm lậu sang Việt Nam. Ảnh: HT
Lợn được tập kết bên kia sông Sê Pôn để đợi thời cơ thẩm lậu sang Việt Nam. Ảnh: HT
Lợn được tập kết bên kia sông Sê Pôn để đợi thời cơ thẩm lậu sang Việt Nam. Ảnh: HT
Lên top