151 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí Quốc gia năm 2020

Ông Thuận Hữu phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: P.Đ
Ông Thuận Hữu phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: P.Đ
Ông Thuận Hữu phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: P.Đ
Lên top