Phát động giải báo chí năm 2021 "Hải Dương vượt khó - tăng tốc"

Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ Hải Dương khen thưởng cá nhân đạt giải báo chí năm 2020. Ảnh NTT
Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ Hải Dương khen thưởng cá nhân đạt giải báo chí năm 2020. Ảnh NTT
Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ Hải Dương khen thưởng cá nhân đạt giải báo chí năm 2020. Ảnh NTT
Lên top