Lo chất lượng giáo viên cho chương trình giáo dục mới

Chất lượng giáo viên đang là vấn đề được dư luận lo ngại cho chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Ảnh minh họa
Ảnh: T.L
Chất lượng giáo viên đang là vấn đề được dư luận lo ngại cho chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Ảnh minh họa Ảnh: T.L
Chất lượng giáo viên đang là vấn đề được dư luận lo ngại cho chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Ảnh minh họa Ảnh: T.L
Lên top