Hàng nghìn giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng sẽ được hưởng chế độ như giáo viên biên chế

Từ 20.2.2018, giáo viên mầm non sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 20.2.2018, giáo viên mầm non sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 20.2.2018, giáo viên mầm non sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top