Thiếu trầm trọng giáo viên tiểu học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Hội nghị trực tuyến bàn về công tác chuẩn bị triển khai chương trình phổ thông mới. Ảnh: ND
Hội nghị trực tuyến bàn về công tác chuẩn bị triển khai chương trình phổ thông mới. Ảnh: ND
Hội nghị trực tuyến bàn về công tác chuẩn bị triển khai chương trình phổ thông mới. Ảnh: ND
Lên top