Gấp rút quy hoạch đào tạo sư phạm, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới

Giáo viên là nhân tố quan trọng, quyết định trong đổi mới giáo dục. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Giáo viên là nhân tố quan trọng, quyết định trong đổi mới giáo dục. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Giáo viên là nhân tố quan trọng, quyết định trong đổi mới giáo dục. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top