Liều mình vượt sông sâu đến trường

Ông Đak Rông rất sâu, cách bờ tầm 2 mét là ngập đầu người lớn, nên người điều khiển phải bơi để kéo phao.
Ông Đak Rông rất sâu, cách bờ tầm 2 mét là ngập đầu người lớn, nên người điều khiển phải bơi để kéo phao.
Ông Đak Rông rất sâu, cách bờ tầm 2 mét là ngập đầu người lớn, nên người điều khiển phải bơi để kéo phao.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top