37.000 công nhân nói “không” với đình công

Một phân xưởng sản xuất của Công ty CP Đầu tư Thái Bình ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.H
Một phân xưởng sản xuất của Công ty CP Đầu tư Thái Bình ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.H