Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lập thân, làm giàu nơi biên viễn

Trang trại lợn quy mô lớn của vợ chồng Hoan-Nhâm tại vùng biên giới đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Ảnh: VĂN LÊ
Trang trại lợn quy mô lớn của vợ chồng Hoan-Nhâm tại vùng biên giới đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Ảnh: VĂN LÊ