Lào Cai: Vỡ cửa xả đáy hồ thải Apatit

Đường ống thoát nước xả mạnh do cửa xả đáy bị vỡ.
Đường ống thoát nước xả mạnh do cửa xả đáy bị vỡ.